فهرست بستن
وبینار آموزشی با عنوان ” نرم افزارهای تولید و تدوین محتوای الکترونیکی”
وبینار آموزشی «طرح درس نویسی» و چالش های «جشنواره الگوهای تدریس برتر»
نخستین همایش ملی «کاربرد فناوری در پداگوژی»
کارگاه آموزشی آنلاین تولید فیلم های آموزشی
وبینار تبیین شیوه‌نامه هجدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس برگزار شد
previous arrow
next arrow